Ignatius og Hjertets Vej

Ignatius og Hjertets Vej er lukkede udviklingsgrupper, hvor du har mulighed for at gå ind i en dybere mystisk proces med dig selv og sammen med andre gennem en længere periode. Grupperne finder sted på Ignatius Healing Center i Jylland og Søtoftekur på Sjælland.

Ignatiansk spiritualitet
I forløbet vil gruppen fordybe sig i Ignatius’ Spirituelle Øvelser under stilhed. Noget af tiden vil der være dialog i gruppen omkring den enkelte deltagers proces.

Som deltager vil du arbejde med at rense, heale og opløfte dine personlige og spirituelle lag. Desuden vil du få mulighed for at etablere et åndeligt fundament

Du vil modtage vejledning fra Ignatius og andre åndelige hjælpere, kanaliseret gennem Eva Høffding. Der vil være healingsmeditationer (currents) undervejs i forløbet.

Du får mulighed for at udvikle en dybere spirituel kontakt gennem disse 500 år gamle øvelser, der for tiden vinder ny popularitet i spirituelle miljøer over det meste af verden. Øvelserne udkom i 1548 og er en samling meditationer, bønner og mentale øvelser, som C.G. Jung refererer til som Vestens Yoga.

Ignatius af Loyola
Ignatius af Loyola (1491-1556) var en spansk adelsmand og kriger, som under et længerevarende sygeleje efter at være blevet alvorligt såret begyndte at læse om Jesu liv. Læsningen og tiden i fordybelse bragte ham i kontakt med hans livsformål: At tjene Kristus og videreførelsen af det arbejde, som Jesus havde sat i gang på jorden – at bringe Guds kærlighed ind i mennesker.

Efter en pilgrimsrejse til Montserrat, Spanien, hvor Ignatius besøgte Den Sorte Madonna, lagde han sine rige klæder fra sig og klædte sig i groft lærred. Herefter trak han sig tilbage og levede i en hule i Manresa, hvor han i dyb inspiration nedskrev de spirituelle øvelser, der er grundlaget for Jesuiterordenen.

Om de Spirituelle Øvelser
Med øvelserne ønskede Ignatius at indbyde mennesker til en dybere, personlig og inderliggjort kontakt til det guddommelige. Derfor er de også brugbare for os i dag, hvor flere og flere også uden for den katolske verden fordyber sig i øvelserne – bl.a. fordi de og Ignatius' indsigter generelt er helt på linje med den måde, psykologien i dag betragter menneskets sind og psyke.

Der er som sådan ikke tale om fysiske øvelser, men en præcis og givende træning i at bryde fri af sine indre begrænsninger og udvide kontakten til det guddommelige. Øvelserne giver samtidig en nutidig og helt personlig tilgang til de bibelske tekster som en vej ind i en dybere bevidsthed og personlig renselse.

På Ignatius Healing Center og SøtofteKur introducerer Eva Høffding på en udogmatisk og jordnær måde til Ignatius' spirituelle øvelser, der åbner til vores egen personlige tilgang til det guddommelige.

Gruppernes struktur
Ignatius og Hjertets Vej-gruppe 5 samt gruppe 4, som afholdes på SøtofteKur i Ringsted, mødes tre sammenhængende dage tre gange årligt. Ignatius og Hjertets Vej-gruppe 7 og gruppe 8 mødes fire en halv sammenhængende dag to gange om året. Den sidste dag beslutter man, om man ønsker at fortsætte sin proces i gruppen et år frem. Man forpligter sig et år ad gangen. 

Det vil være en fordel for dig at overnatte på stedet, så du har mulighed for at holde din stilhed og kunne blive i energien uden afbrydelse. Hvis du vælger at sover derhjemme, anbefaler vi, at du gør dig forbedelser, så du også dér kan være i fordybelse mellem kursusdagene. 

Pris / tid
Se priser og tider for de forskellige grupper i kalenderen her på hjemmesiden.

Adresser

Gruppe 5 (skifter snart navn til gruppe 1), 7 (skifter snart navn til gruppe 2) og 8 (skifter snart navn til gruppe 3) foregår på:
Ignatius Healing Center, Gl. Kattrupvej 22, 8732 Hovedgård.
Gruppe 4 foregår på:
Søtoftekur, Søtoftevej 76, 4100 Ringsted.

Vil du være med?
Hvis du ønsker at indgå i en Ignatius og Hjertets Vej-udviklingsgruppe eller har spørgsmål om grupperne, så kontakt os endelig tirsdage og torsdage på tlf. 9733 5141 mellem kl. 9.00 - 12.00 eller på mail@ignatiushealingcenter.dk