Andre opgaver på IHC

Du kan også hjælpe med mere enkeltstående opgaver, som du kan melde dig til i kortere eller længere perioder. Dette er opgaver, som du selv løfter og har ansvaret for sammen med din kontaktperson på IHC. 

Medhjælper til fysisk drift (en gang om ugen)
Som medhjælper af den fysiske drift på IHC er det opgaverne med at holde centeret velfungerende, du giver en hjælpende hånd med. Det kan både være stort og småt, men alle opgaver, der får Ignatius Healing Center til at køre som en velsmurt maskine.
Kontakt: mail@ignatiushealingcenter.dk

Medhjælper til kontoret (en halv til en hel dag om ugen)
Som medhjælper på kontoret bidrager du med kontorarbejde af forskellig karakter, korrektur, bogføring og arkivering. Arbejdet kræver ikke kendskab til alle nævnte opgaver – bare du er frisk på at give en hånd med til det administrative arbejde.
Kontakt: Anna Tulestedt - anna@ignatiushealingcenter.dk

Indkøbshjælper (en gang om ugen)
Med de mange kursister, der kommer på IHC, skal vi ofte handle ind. Som indkøbshjælper skal du hjælpe med at danne et overblik over, hvad der evt. mangler, og efterfølgende købe varerne ind både i bl.a. Brugsen i Tebstrup og på internettet. Elsker du at shoppe, er dette lige hjælpertjansen for dig!
Kontakt: mail@ignatiushealingcenter.dk

Lede Åbent Current (en aften i måneden)
I løbet af foråret/sommeren 2018 indfører IHC en fast månedlig meditationsaften i Ignatius Salen, der vil være åbent for alle – både faste kursister og folk, der ikke har besøgt centeret før. Til disse aftener søger vi en til to personer, der vil påtage sig værtsrollen og i samarbejde med sekretariatet stå for organiseringen og den konkrete afvikling af meditationsaftenerne.
Kontakt: Leo Elmbirk – mail: leo@ignatiushealingcenter.dk

Hjælpere til forefaldende arbejde
Denne lidt upræcise hjælperkategori er for dig, der bare gerne vil hjælpe Ignatius Healing Center med et eller andet. Melder du dig hér, kontakter vi dig, når centeret har brug for hjælp til forefaldende arbejde.
Kontakt: Bestyrelsen - bestyrelsen@ignatiushealingcenter.dk

Læs mere om hjælperarbejdet generelt på Ignatius Healing Center hér.