Datapolitik og tavshedspligt

Ignatius Healing Center overholder den til enhver tid gældende persondatalovgivning.

I de tilfælde, hvor du i forbindelse med et kursus bedes om at indsende en beskrivelse af din situation og det, du vil arbejde med på det pågældende kursus, læses dette kun af den kursusansvarlige. Det indsendte materiale opbevares ikke efterfølgende, og både den kursusansvarlige, gruppeledere og deltagere på kurserne har tavshedspligt i forhold til det, den enkelte kursusdeltager fremlægger på kurserne.