Kvartalsblad for Ignatius Healing Center – Nyheder, aktiviteter og refleksioner

Vi håber du får glæde af dette informationsbrev, der er tænkt som det første i en lang række, idet vi håber at bladet vil fremme kommunikationen omkring IHC blandt alle med tilknytning til centret og Ignatius. Kvartalsbladet er et supplement for de infomails vi sender ud en gang i mellem og orienterer mere bredt.

Fra det første nummer, april 2017, intro:

Ignatius Healing Center kan snart fejre 5-års fødselsdag. Undervejs har centret haft svært ved at få økonomien til at balancere, men nu endelig er der balance i tingene,idet vi i 2016 for første gang har haft et lille overskud.
IHC har fået en ny bestyrelse, og nu hvor økonomien ikke længere er det altoverskyggende problem kander fokuseres på at få centret i en god gænge, udvikle miljøet i og omkring centret og udvikle samarbejdet med Ignatius.
Bestyrelsen og Eva gør sig lige nu nogle tanker om i hvilken retning centret skal udvikles, men vi vil også gerne have input fra netværket, bestående af nuværende og tidligere kursister. Vi holder et møde i efteråret, hvor vi lægger vore tanker frem, og hvor vi håber at mange af jer vil komme og give jeres besyv med, så vi får en god proces.
Vi præsenterer også den nye bestyrelse i dette nummer - men læs bladet og bliv opdateret med, hvad der sker på IHC.
Vi håber du får glæde af dette informationsblad, der er tænkt som det første i en lang række. Vi håber at bladet vil fremme kommunikationen omkring IHC blandt alle med tilknytning til centret og Ignatius.

Læs hele bladet her (åbner som pdf)