Spirituel operation

Spirituel Operation er en direkte energetisk intervention fra St. Ignatius de Loyola (Ignatius) og det åndelige felt (entiteterne) som man kender det fra Casa de Dom Inácio i Brasilien.

En spirituel operation har til formål at heale et specifik mentalt, følelsesmæssigt eller fysisk problem. Ignatius og entiteterne arbejder og opererer altid i den bagvedliggende årsag til problemet. Der opereres i flere lag i den menneskelige struktur, både i den energetiske og i den fysiske. Mange mennesker der er blevet opereret, oplever det som en blid men præcis energibevægelse i kroppen.

Efter en spirituel operation vil man almindeligvis være meget træt i en periode. Man bør derfor regne med at skulle holde fri ca. 1 uge efter operationen.

Hvis du er i medicinsk behandling skal du fortsætte med denne.

Effekten af spirituel operation varierer fra individ til individ. Mange kan føle en forandring eller forbedring allerede efter den første spirituelle operation. Få mærker kun en lille eller ingen effekt.

På Casa’en såvel som på Ignatius Healing Center, IHC er det almindeligt med flere operationer over tid.