Andre opgaver på IHC

Du kan også hjælpe med mere enkeltstående opgaver, som du kan melde dig til i kortere eller længere perioder. Dette er opgaver, som du selv løfter og har ansvaret for sammen med din kontaktperson på IHC. 

Hjælpere til forefaldende arbejde
Denne lidt upræcise hjælperkategori er for dig, der bare gerne vil hjælpe Ignatius Healing Center med et eller andet. Melder du dig hér, kontakter vi dig, når centeret har brug for hjælp til forefaldende arbejde.
Kontakt administrationen på mail@ignatiushealingcenter.dk