Kursushjælperkoordinator

Kursushjælperkoordinatoren organiserer kursushjælpen på kurset og har et overblik over, om der er nok hjælpere til de forskellige kurser i løbet af året. Kursushjælperkoordinatoren står for at kontakten og informationen fra centeret og til hjælperne – f.eks. hvad der er af praktiske opgaver inden og under kurset. Kursushjælperkoordinatoren har ikke til opgave at sørge for, at der er nok hjælpere til kurserne (det varetages af kontoret)  men skal være favnende, indbydende, udviklende i forhold til opgaven som helhed.

Er du interesseret? Så skriv til administrationen på mail@ignatiushealingcenter.dk

Hjælperkoordinator

Hjælperkoordinatoren står for at organisere alt andet hjælperarbejde end det, der udføres på kurserne. Koordinatoren sender mails ud til dem, der har meldt sig som hjælpere, når der er brug for hjælpende hænder. Har du et godt organisatorisk overblik, så meld dig til denne hjælpertjans, som er en af de bærende elementer i at holde centeret velfungerende og velkørende.

Er du interesseret? Så skriv lidt om dig selv og hvorfor du gerne vil hjælpe med dette arbejde til administrationen på mail@ignatiushealingcenter.dk