Praktisk information

Ignatius Healing Center (IHC) er en renoveret trelænget gård bestående af hovedhus med værelser og kursusbygning med værelser og Ignatius-rummet, hvor kurserne finder sted, og Hjerterummet, som udlejes til grupper i begrænset omfang. 

IHC er beliggende på skråningen til en ældre ådal, omkranset af træer og marker i et bakket terræn. Grunden er på i alt fire tønder land ca. 20.000 m2 med en smuk have med gamle æbletræer og blomsterbede samt hestefolde. Åen løber friskt igennem dalen og giver en rensende lyd til hele området.

Kursustider
Kursustiderne fremgår af programmet for kurset, der fremsendes i forbindelse med tilmelding og betaling.

Parkering
Hvis du kommer i bil til IHC, har du mulighed for at parkere uden for kursusbygning.

Stilleområder og -tidspunkter
Roen og fordybelsen er vigtig på IHC. Vi beder derfor fastboende, deltagere og gæster om ikke at føre samtale i Ignatius rummet, samt undlade at bruge mobiltelefon i fælles køkkener og opholdsrum. Endvidere beder vi om, at der er ro i køkkenet i kursusbygningen under morgenmeditationen og ro på hele centeret efter kl. 21.30.

Rygning
Rygning er ikke tilladt indenfor i bygningerne på IHC.